Zasady rejestracji pacjentów

 

Rejestracja pacjentów w WOMP CP-L w Lublinie odbywa się w następujący sposób:

 

Rejestracja do badań profilaktycznych

Rejestracja do lekarza rodzinnego i specjalistów

Rejestracja do Poradni Chorób Zawodowych

Rejestracja do badania kierowców kierowanych przez Policję i Starostwo

Rejestracja na badania w Pracowni RTG

Rejestracja na badania w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

rejestracja do badań profilaktycznych (wstępne, okresowe, kontrolne), do badań do celów sanitarno-epidemiologicznych , – odbywa się osobiście w godzinach 7.00÷17.00 od poniedziałku do piątku:

- Rejestracja Ogólna – WOMP CP-Lw Lublinie, ul. Nałęczowska 27, parter,

- Rejestracja WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 2, Nowy Świat 38

 

rejestracja do  lekarza rodzinnego, specjalistów – odbywa się telefonicznie w godzinach: 9.00-18.30 lub osobiście w godz.: 7.00- 18.30

- Rejestracja Lekarza Rodzinnego w WOMP CP-Lw Lublinie, ul. Nałęczowska 27   tel. (81) 534-19-19 lub (081) 533-00-34, wew. 162

-Filia Nr 2 WOMP CP-L w Lublinie ul. Nowy Świat 38 tel (81) 534-07-41, wew. 21

 

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście w godzinach 7.00÷14.00 od poniedziałku do piątku: Rejestracja Ogólna – WOMPCP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, parter.

 

 

rejestracja  na badania kierowców kierowanych przez Policję i Starostwo Powiatowe Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście w godzinach 7.00÷14.00 od poniedziałku do piątku: Rejestracja Ogólna – WOMP CP-Lw Lublinie, ul. Nałęczowska 27, parter.

 

rejestracja na badania w Pracowni RTG rejestracja pacjentów odbywa się osobiście w godzinach 7.00÷18.00 od poniedziałku do piątku poprzez dokonanie wpisu do systemu komputerowego. Na skopię, badania USG i mammografię należy zapisać się wcześniej /osobiście w WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1 , ul. Nałęczowska 27 , I piętro Rejestracja RTG lub telefonicznie tel: (81) 533-00-34, wew. 116/ lub WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 2 ul. Nowy Świat 38 Blok B, tel: 81 532-72-83, wew. 60

 

rejestracja  na badania w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej rejestracja odbywa się osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach:

- w WOMP CP-L w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27 godziny pobierania materiału do badań w godzinach: 7.15 – 11.00, III piętro

- w Filii Nr 2 WOMPCP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38 punkt pobrań czynny

w godz: 7.15-8.30

 

Niezbędne dokumenty:

- skierowanie z zakładu pracy zawierające określenie stanowiska oraz informacje o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku wraz z określonymi wynikami pomiarów w/w czynników,

- dowód osobisty

- w przypadku badań kontrolnych  (po zwolnieniu lekarskim trwającym powyżej 30 dni) należy  dodatkowo posiadać  zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia.

- renciści dodatkowo aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia.

 

Niezbędne dokumenty:

- dowód osobisty,

- aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego,

-  renciści ostatni odcinek renty

- skierowanie do specjalisty od lekarza rodzinnego, z wyjątkiem specjalistów, do których nie skierowanie nie jest wymagane

 

Niezbędne dokumenty:

- Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej – Zał.Nr 3 Dz.U.132, poz. 1121 z 2002 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia „w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób”.

- dowód osobisty

 

Niezbędne dokumenty:

- Skierowanie wydane przez Policję lub Starostwo Powiatowe

- dowód osobisty

- prawo jazdy

- książeczka wojskowa

- na czczo

- renciści powinni posiadać także: orzeczenie ZUS, zaświadczenie od lekarza kierującego na rentę, karty informacyjne z pobytu w szpitalu.

 

Niezbędne dokumenty:

Wymagane jest skierowanie na  badania.

 

Niezbędne dokumenty:

Wymagane jest skierowanie na  badania.