3. Program profilaktyki gruźlicy.

Adresatami programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się na liście Świadczeniobiorców pielęgniarki poz WOMP CP-L w Lublinie, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,

- osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią , bezdomny. Świadczenia udzielane są bez skierowania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pielęgniarkami poz :

- w WOMP CP-L przy ul. Nałęczowskiej 27, tel: 81 534-19-19 lub 81 533-00-34, wew.162

- w Filii Nr 2 - ul. Nowy Świat 38, tel: 81 534-07-41