Zamość

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie
ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin
Oddział w Zamościu
ul. Zagłoby 8, 22-400 Zamość
 strona internetowa:
www.womp.lublin.pl
poczta elektroniczna: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
NIP: 712-25-20-810
Regon: 431190120
Tel/fax Kierownika Oddziału Zamość – (84) 639-34-08, wew. 218
Tel. zawieranie umów: - (84) 639-34-09, wew.215

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku w godz: 7.30 – 15.00
Lekarze specjaliści raz w tygodniu do 18.00
(bliższe informacje tel: (84) 639-34-09, w. 215

 Osoby zarządzające

- Kierownik Oddziału WOMP CP-L w Lublinie, Odział w Zamościu lek.med. Artur Płucisz 
- Z-ca Kierownika WOMP CP-L w Lublinie  Oddział w Zamościu - lek.med. Barbara Wróblewska 

Personel medyczny:

- lekarze medycyny pracy
- lekarze specjaliści: dermatolog, laryngolog, stomatolog, okulista, neurolog
- pielęgniarki służby medycyny pracy
- technicy RTG
- pracownicy laboratorium-tech.
- magister psychologii

Badania profilaktyczne:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie Oddział Zamość wykonuje badania profilaktyczne tzn; wstępne, okresowe i kontrolne wszystkich grup zawodowych, między innymi: kierowcom wszystkich kategorii, pracującym na wysokości – głębokości, spawaczom i przy maszynach w ruchu. Ośrodek posiada uprawnienia do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń i licencję ochrony fizycznej. Badania wykonywane są (zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i Ustawy o służbie medycyny pracy (Dziennik Ustaw Nr 125 z 2004 r, poz. 1317 – tekst jednolity )na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.

WOMP CP-L Oddział w Zamościu jako jedyna placówka na terenie powiatów : biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego przeprowadza badania i wydaje orzeczenia (bezpłatnie) o zdolności do nauki zawodu, kandydatom do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych na podstawie wystawionego skierowania.

Orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku , do nauki zawodu wydają uprawnieni lekarze, posiadający specjalizację z medycyny pracy. Oddział nasz obejmuje opieką pracowników zakładów na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej. Umowa może dotyczyć usług w zakresie całościowych badań profilaktycznych jak również samej diagnostyki specjalistycznej, laboratoryjnej czy RTG – z możliwością negocjacji umowy cenowej.
Mamy też podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie pełnych świadczeń specjalistycznych ( dermatolog, laryngolog, stomatolog, ).

Baza diagnostyczna:

 Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
- dermatolog, laryngolog, stomatolog.
- laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę, wykonuje pełny zakres badań;
- Pracownia RTG,
- aparat do zdjęć kostnych, zdjęć klatki piersiowej
- aparat cyfrowy do zdjęć zębowych
- EKG
- spirometrii ( badania wydolności oddechowej)
- audiometrii (badania słuchu)
- Pracownia Psychologii Pracy
Zawody wymagające szczególnej sprawności psychologicznej, jak sędzia, prokurator, inspektor nauki jazdy, pracownik ochrony fizycznej – mają możliwość uzyskania opinii o predyspozycji do zawodu. 

Pozostała działalność:

- prowadzenie czynnego poradnictwa
- wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
- wykonywanie szczepień ochronnych p/grypie
- udział lekarzy w zakładowych komisjach bhp
- organizowanie i udzielanie I – szej pomocy medycznej
- inicjowanie i realizacja promocji zdrowia