Medycyna Pracy /badania profilaktyczne/

 

Wykaz lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych na terenie województwa lubelskiego na dzień 23.01.2017.

INFORMACJA :

  * Renciści i Osoby posiadające stopień niepełnosprawności – zgłaszając się na badania profilaktyczne    winni przedłożyć „Zaświadczenie lekarskie” (od lekarza rodzinnego lub specjalisty) informujące z powodu jakich schorzeń pracownik uzyskał orzeczenie o rencie lub stopniu niepełnosprawności.

  * Pracownicy ze skierowaniem na badania kontrolne (wracający do pracy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) : winni posiadać „ Zaświadczenie lekarskie” o zakończeniu leczenia przez prowadzącego lekarza.

 Wymienione zaświadczenia są niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego o przydatności do pracy na wskazanym w skierowaniu od pracodawcy stanowisku pracy a osobom przystępującym do badań pozwolą zaoszczędzić czas.

 Poradnia Medycyny Pracy czynna od poniedziałku do piątku w godz: 7.00-18.00

Rejestracja medycyny pracy - tel:

* Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27 - tel: 81 533-00-34, wew. 101

* Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38 - tel: 81 532-72-83

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie oferuje badania profilaktyczne, tzn. wstępne, okresowe i kontrolne, dla wszystkich grup zawodowych. Można tu wykonać kompleksowo badania m.in. na stanowisko: kierowca (każdej kategorii), operator dźwigów, wózków akumulatorowych, pracownik straży, nurek, z pracą na wysokości, promieniowaniem jonizującym, przy komputerze

Ośrodek jest jedną z placówek na terenie Lublina posiadającą uprawnienia do badań:

* lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U.Nr 30 poz. 299 z dn. 23.03.1999 r. z późniejszymi zmianami, Dz.U.Nr 81 poz. 917 z dn. 10.08.2000 r. z późn. zm.)
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.Nr 79 poz. 898 z dn. 7.09.2000 r. z późn. zm.)
badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. Nr 2 z 2004r., poz. 15
Wykonujemy również:
* badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zaowodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  (Dz.U. z 2014, poz. 1144).

Badania wykonywane są zgodnie z wymogami Ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 roku  /Dz.U. Nr 125 z 2004r, poz. 1317- tekst jednolityz późniejszymi zmianami/ na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę . Orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku wydają lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami /Dz.U.Nr 69 z 1996r. z późn. zmianami/. Ośrodek nasz obejmuje opieką pracowników zakładów pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej .

Wszelkich informacji dotyczących zakresów badań na poszczególne stanowiska pracy, udziela Kierownik Filii Nr 1 przy ulicy Nałęczowskiej 27 - tel: 081 533-00-34, wew. 205 oraz Kierownik Filii Nr 2  przy ulicy Nowy Świat 38- tel: 081 532-72-83, wew. 59. Informacji dotyczących zawierania umów, naliczania obciążeń i form płatności udziela Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych - tel: 081 533-00-34, wew. 309 oraz pracownicy tego Działu  - tel: 081 533-00-34, wew. 311,320.