Podstawowa Opieka Zdrowotna

WAŻNE!

Odmienne zasady korzystania z opieki nocnej i świątecznej!!!

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na Lubelszczyźnie od 1 października 2017 roku w nowych punktach:

1. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M.Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin, ul. Abramowicka 2 - tel: 81 728 63 70
dla obszaru ( 0609052 Głusk, 0609142 Wólka, 0663011 Lublin: grupa dzielnic: Abramowice, Dziesiąta, Kośminek, Głusk, Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Za Cukrownią, Wrotków, Zemborzyce)

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Lublin, Al. Kraśnicka 100 tel: 81 537-40-25, 519 058 752, 519 058 953 dla obszaru: (0609042Garbów, 0609072 Jastków, 0609082 Konopnica, 0663011 Lublin grupa dzielnic: Sławin, Szerokie, Sławinek, Konstantynów, Rury, Węglin Północny, Węglin Południowy, Czuby Północne, Czuby Południowe)

3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9 tel: 515 752 750; 572 774 773 dla obszaru: (0609112 Niemce, 0663011 Lublin grupa dzielnic: Czechów Pólnocny, CZechów Południowy, Śródmieście, Stare Miasto, Ponikwoda, Wieniawa, Kalinowszczyzna, Tatary)

Rejestracja do lekarza rodzinnego i specjalistów:

rejestracja telefoniczna od godz. 9.00-15.00

* Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27- tel: 81 534-19-19 lub 81 533-00-34, wew. 162

* Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, Blok B - tel: 81 534-07-41

     Praktyka Lekarza Rodzinnego w naszym Ośrodku rozpoczęła działalność w styczniu 1999 roku. Doświadczony zespół lekarzy, pediatrów, pielęgniarki środowiskowo - rodzinne i położne, nowoczesna baza diagnostyki laboratoryjnej i rentgenowskiej, łatwa dostępność do lekarzy specjalistów - to wszystko sprawia, że jesteśmy  atrakcyjną placówką dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  Aktualnie opieką Lekarza Rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej obejmujemy ponad 14 tysięcy mieszkańców Lublina i okolic. Stale prowadzimy nowe zapisy.

Praktyka Lekarza Rodzinnego świadczy bezpłatnie usługi medyczne w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej w godz. 7.00-19.00 - tylko do WOMPCP-L zapisanych pacjentów.

- rehabilitcji ogólnoustrojowej w warunkach Oddziału  Dziennego w godz: 7.00-19.00 oraz w warunkach ambulatoryjnych i domowych

ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego - dla każdego, kto ma odpowiednie skierowanie od swojego Lekarza Rodzinnego lub bez skierowania - jeżeli nie jest wymagane i tak do Poradni:

* chirurgicznej                       - ze skierowaniem
* ginekologiczno-położniczej     - bez skierowania
* okulistycznej                       - ze skierowaniem, aktualnie brak umowy z NFZ 
* dermatologicznej                 - ze skierowaniem
* neurologicznej                    - ze skierowaniem
* otolaryngologicznej              - ze skierowaniem
* rehabilitacyjnej                    - ze skierowaniem                                   
* kardiologicznej                     - ze skierowaniem                                     
* ortopedycznej                     - ze skierowaniem
* reumatologicznej                 - ze skierowaniem                                                                                         
*endokrynologicznej               - ze skierowaniem
* zabiegów fizykoterapeutycznych (od stycznia 2005r.) - dla każdego z właściwym skierowaniem - przy czym każdy lekarz może wystawić takie skierowanie zgodnie z profilem działalności


Jak się do nas zapisać? : można zadzwonić 81 533-00-34, wew. 320 lub 309 w celu uzyskania szczegółowych informacji lub ze strony www.womp.lublin.pl (zakładka druki) należy pobrać deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, uzupełnić deklarację i z dowodem osobistym należy zgłosić się do WOMP CP-L w Lublinie ul. Nałęczowska 27 Dział Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych III piętro, pok. 309 w celu złożenia deklaracji.

Należy zabrać ze sobą dokument z Nr PESEL (ewentualnie także nr PESEL członków rodziny) oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie (aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np: RMUA ,ostatni odcinek renty czy emerytury lub dowód wpłaty składki na ZUS lub KRUS). W przypadku noworodków potrzebny jest zaświadczenie urodzenia noworodka ze szpitala i karta szczepień.

Zapewniamy również:

- rejestację online,

- bezplatne miejsca parkingowe dla pacjentów,

- miłą i fachową pomoc medyczną,

- dwie windy oraz pochylnię dla potrzeb osób niepełnosprawnych.