Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie zaprasza do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizowanych w 2015 roku.

 

1. Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017
2.Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom odstresowym.
4. Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy.