Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie zaprasza do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizowanych w 2015 roku.

 

1. Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017
2. Program profilaktyki raka piersi dla kobiet pracujących w wieku 35 – 49 lat
3. Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy.