Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie zaprasza do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizowanych w 2014 roku.

 

1.Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy.