Aktualności

I.

euro2

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie dzięki wsparciu UE zrealizował Projekt: „Dostosowanie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem w WOMP CP-L w Lublinie do obowiązujących przepisów prawa i bieżących potrzeb”. Projekt  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"

 

II. 

WOMP CP-L w Lublinie zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat do wykonania mammografii jeżeli  nie miały wykonanej w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie jest wymagane skierowanie, kontakt:

tel: 81 533-00-34, wew. 116, ulica Nałęczowska 27, rejestracja I piętro.