Diagnostyka laboratoryjna Drukuj

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej WOMP CP-L w Lublinie: przy ul. Nałęczowskiej 27

czynna jest w godzinach  7.00-14.30.

Godziny pobierania materiału do badań:

  • w Filii Nr 1 WOMPCP-L w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27 w godz: 7.15 - 11.00.
  • w Filii Nr 2 WOMPCP-L w Lublinie  przy ul. Nowy Świat 38 punkt pobrań czynny w godz: 7.15 - 8.30.

Do godziny 9:00 pobieramy materiał na: TSH, FT3, FT4, PROLAKTYNA

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością na badania: KORTYZOL (pobranie o godz 8:00), KRZYWA CUKROWA I INSULINOWA (pobranie do godz 9:00).

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szeroki panel badań podstawowych i specjalistycznych.

Materiał do badań pobierany jest  przy pomocy systemu próżniowego VACUETTE – Greiner-Bio-One gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w programach kontroli jakości badań:
ogólnopolski program kontroli jakości badań organizowany przez CBJwDL w Łodzi, STANDLAB, LABQUALITY, w zakresie chemii klinicznej, immunochemii oraz hematologii.

Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej WOMPCP-L w Lublinie tworzą następujące pracownie:

  • gabinet zabiegowy
  • pracownia analityki ogólnej
  • pracownia hematologiczna
  • pracownia biochemiczna
  • pracownia immunochemii
 
Powrót