Medycyna Sportowa Drukuj

OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJ od 01.01.2024r. został przeniesiony do Filii Nr 1 WOMP CP-L w Lublinie ul. Nałęczowska 27

Rejestracja: 81 533-00-34 wew. 1

Godziny przyjęć:

poniedziałek - wtorek 7.00-18.00.

środa - piątek 7.00-14.00

Listy zawodników, zgłaszanie zapotrzebowania na badania można przesyłać na adres info@womp.lublin.pl

Głównym zadaniem Ośrodka Medycyny Sportowej jest: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym (wyczynowym) oraz osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ośrodek w swojej strukturze posiada:

 • Poradnię Medycyny Sportowej, w której pracują specjaliści medycyny sportowej oraz lekarze posiadający Certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do medycyny sportowej.
 • Wykonujemy obowiązkowe badania sportowo-lekarskie:
  • wstępne -na początku szkolenia sportowego
  • okresowe -kontrolne stanu zdrowia, powtarzane co 12 m-cy
  • kontrolne -związane z doznanymi urazami i zachorowaniami
Wydajemy orzeczenia lub zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu na okres do 12 miesięcy dla dorosłych sportowców oraz dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia.
 • Poradnię Ortopedyczną, zajmującą się leczeniem urazów i chorób układu narządów ruchu związanych z uprawianiem ćwiczeń fizycznych (przyjęcia w Poradni odbywają się na podstawie skierowania do Poradni Ortopedycznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty)
 • Pracownię Badań Wydolnościowych, przeprowadzającą próby i testy wysiłkowe, wykorzystywane w badaniach selekcyjnych oraz w monitorowaniu postępów szkolenia sportowego,
 • Pracownię Psychologii Sportu, która obejmuje poradnictwo psychologiczne, wspieranie pracowników w procesie treningowym, w przypadku przetrenowania, kontuzji, a także powrotu do trenowania po kontuzjach.

 

Warunkiem przeprowadzenia badań sportowo-lekarskich jest:

 • Dostarczenie skierowania od lekarza rodzinnego do specjalistycznej Poradni Medycyny Sportowej Skierowanie wymagane jest tylko raz przy pierwszej wizycie dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia.
 • Posiadanie dowodu tożsamości lub leg. szkolnej.
 • Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badania dzieci i osób niepełnoletnich do ukończenia 16 roku życia, przy konieczności pobrania krwi - do ukończenia 18 roku życia.
 • Wypełnienie ankiety dotyczącej przebytych i aktualnych chorób (wywiad profilaktyczny) z podpisem badanego lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby niepełnoletniej (wzór ankiety do pobrania poniżej) oraz oświadczenia upoważniającego do wglądu do dokumentacji i do udzielania świadczeń zdrowotnych (do pobrania poniżej).
 • Po ukończeniu 23 roku życia badania przeprowadzane są odpłatnie.
 • Istnieje możliwość umawiana grup sportowców po uzgodnieniu telefonicznym.
 • Badania  psychologiczne są odpłatne.

 

Uwagi praktyczne:

 • na badania należy zabrać ze sobą karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz zaświadczenia z leczenia chorób w poradniach specjalistycznych,
 • pobieranie materiału (krew, mocz) do badań laboratoryjnych odbywa się w godz. 7.30- 10.00, na czczo po 12 godzinnym okresie bez posiłku
 • w przypadku badania moczu należy przynieść próbkę w specjalnym pojemniczku do zakupienia w aptekach), po podmyciu się, z porannego oddania, z porcją ze środkowej części strumienia,
 • akceptowane są wyniki wymaganych badań laboratoryjnych (morfologia krwi, analiza moczu, glukoza) wykonanych poza Ośrodkiem w ciągu ostatnich 3 m-cy,
 • do wykonania próby wysiłkowej należy zgłosić się w stroju sportowym,

Regulacja prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 ze zmianami z 27 lutego 2019 (Dz.U.2019.395 z dnia 28.01.2019)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - z dnia 14 kwietnia 2011r. ze zmianami z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. z 2019.396 z dnia 28 lutego 2019r.)

 

Powrót