Najnowsze Aktualności Drukuj

Grafika z napisem E-recepty

Zapotrzebowanie na leki stałe pacjentów przychodni (e-recepty)

Wniosek o e-receptę on-line na leki stałe (przedłużenie recepty na przewlekłe choroby) dla pacjentów należących do WOMP CP-L w Lublinie do Poradni Lekarza Rodzinnego można...

Opublikowane: 01-11-2021
Napis KONKURS  i zdjęcie dokumentów

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń w Pracowni Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów WOMP CP-L w...

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 OPIPZ.V.520.11.2024 ogłasza konkurs ofert na udzielenie...

Opublikowane: 18-07-2024
Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie medycyny pracy na rzecz pacjentów WOMP CP-L...

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie medycyny pracy na rzecz...

Opublikowane: 24-06-2024
Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w...

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dermatologii i wenerologii...

Opublikowane: 20-06-2024
Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w...

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz...

Opublikowane: 20-06-2024