Podstawowa Opieka Zdrowotna Drukuj

 

TELEPLATFORMA DLA PACJENTÓW POZ - INFORMACJE

WAŻNE!

Odmienne zasady korzystania z opieki nocnej i świątecznej!!!

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na Lubelszczyźnie od 1 października 2017 roku w nowych punktach:

 1. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M.Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin,  ul. Abramowicka 2 - tel: 81 728 63 70
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Lublin, Al. Kraśnicka 100   tel: 81 537-40-27, 81 537-40-50, 81 537-40-32,81 537-40-27-33
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9  tel: 515752750 ; 572774773, 81 760-43-43                                                                                                     

 

Rejestracja do lekarza rodzinnego i specjalistów:

rejestracja telefoniczna od godz. 8.00-17.00

 • Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27 - tel: 81 533-00-34,
 • Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, Blok B - tel: 81 533-00-34

Praktyka Lekarza Rodzinnego w naszym Ośrodku rozpoczęła działalność w styczniu 1999 roku. Doświadczony zespół lekarzy, pediatrów, pielęgniarki środowiskowo - rodzinne i położne, nowoczesna baza diagnostyki laboratoryjnej i rentgenowskiej, łatwa dostępność do lekarzy specjalistów - to wszystko sprawia, że jesteśmy  atrakcyjną placówką dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Aktualnie opieką Lekarza Rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej obejmujemy ponad 14 tysięcy mieszkańców Lublina i okolic. Stale prowadzimy nowe zapisy.

Praktyka Lekarza Rodzinnego świadczy bezpłatnie usługi medyczne w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej w godz. 7.00-19.00 - tylko do WOMPCP-L zapisanych pacjentów.
 • rehabilitcji ogólnoustrojowej w warunkach Oddziału Dziennego w godz: 7.00-19.00 oraz w warunkach ambulatoryjnych i domowych
 • ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego - dla każdego, kto ma odpowiednie skierowanie od swojego Lekarza Rodzinnego lub bez skierowania - jeżeli nie jest wymagane i tak do Poradni:
  • chirurgicznej - ze skierowaniem
  • ginekologiczno-położniczej - bez skierowania
  • okulistycznej - ze skierowaniem, aktualnie brak umowy z NFZ
  • dermatologicznej - ze skierowaniem
  • neurologicznej - ze skierowaniem
  • otolaryngologicznej - ze skierowaniem
  • rehabilitacyjnej - ze skierowaniem 
  • kardiologicznej - ze skierowaniem 
  • ortopedycznej - ze skierowaniem
  • reumatologicznej - ze skierowaniem&nbsp
  • endokrynologicznej - ze skierowaniem
  • zabiegów fizykoterapeutycznych (od stycznia 2005r.) - dla każdego z właściwym skierowaniem - przy czym każdy lekarz może wystawić takie skierowanie zgodnie z profilem działalności


Jak się do nas zapisać? : można zadzwonić 81 533-00-34, w celu uzyskania szczegółowych informacji lub ze strony www.womp.lublin.pl (zakładka druki) należy pobrać deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, uzupełnić deklarację i z dowodem osobistym należy zgłosić się do WOMP CP-L w Lublinie ul. Nałęczowska 27 Dział Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych III piętro, pok. 309 w celu złożenia deklaracji.

Należy zabrać ze sobą dokument z Nr PESEL (ewentualnie także nr PESEL członków rodziny) oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie (aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np: RMUA ,ostatni odcinek renty czy emerytury lub dowód wpłaty składki na ZUS lub KRUS). W przypadku noworodków potrzebny jest zaświadczenie urodzenia noworodka ze szpitala i karta szczepień.

Zapewniamy również:

 • rejestację online,
 • bezplatne miejsca parkingowe dla pacjentów,
 • miłą i fachową pomoc medyczną,
 • dwie windy oraz pochylnię dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Powrót