Szkolenia dla pielęgniarek Drukuj

WOMP CP-L w Lublinie jest organizatorem kształcenia podyplomowego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek w formie kursu kwalifikacyjnego oraz specjalizacji. Pozwalają one na uzyskanie uprawnień umożliwiających realizację zadań pielęgniarki służby medycyny pracy.

Informacje dotyczące planowanego kształcenia umieszczane będą w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz na stronie WOMP CP-L w Lublinie. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez SMK: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Szczegółowe informacje organizacyjne można uzyskać pod numerem telefonu 81 533-00-34, 0210 lub drogą mailową (womp@womp.lublin.pl).

 

Powrót