Psychologia pracy Drukuj

UWAGA! Godziny pracy Pracowni Psychologii Pracy uległy wydłużeniu.

Obecnie Pracownia Psychologii Pracy WOMP CP-L w Lublinie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 17.30.
 
Z psychologami można kontaktować się pod numerem tel. 81 533 00 34 wew. 168.

Pracownia Psychologii Pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny  Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie  jest jednostką uprawnioną i przygotowaną pod względem metodologicznym do przeprowadzania różnorodnych badań z zakresu psychologii pracy i transportu.

 

Pracownia jest jednostką wpisaną przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 18/2005 do Rejestru placówek uprawnionych do badania kierowców oraz posiada odpowiednią aparaturę do przeprowadzania tego typu badań. Psychologowie zatrudnieni w pracowni wykazują się niezbędną wiedzą i uprawnieniami do przeprowadzania badań kierowców oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.


Pracownia Psychologii Pracy jest usytuowana w budynku WOMP CP-L w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 27, I piętro, w pokojach 106a, 106b, 107.

 

 
Powrót