Szkolenia Drukuj

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie prowadzi jednodniowe szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek figurujących w rejestrze osób posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do realizacji zadań służby medycyny pracy.


Działalność dydaktyczna WOMP CP-L w Lublinie obejmuje:

 1. kształcenie podyplomowe z zakresu medycyny pracy dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów służby medycyny pracy,
 2. szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy w dziedzinie:
  • medycyny pracy,
  • medycyny rodzinnej,
  • medycyny sportowej.
 3. kształcenie podyplomowe pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących w formie:
  • kursu kwalifikacyjnego,
  • szkolenia specjalizacyjnego.
 4. inne formy kształcenia: staże, praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne.
Powrót