O firmie Drukuj

Korzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego sięgają lat 60-tych. Wraz z przemianami, które zachodziły i ciągle zachodzą w Polsce, zmieniał się jego kształt, status, zakres zadań i obszar działalności, co za każdym razem miało swoje odbicie w nowej nazwie Ośrodka:

  • 1964 r. - powstaje Wojewódzka Przychodnia Przemysłowa,
  • 1975 r. - w wyniku zmian strukturalnych placówka przyjmuje nazwę Specjalistyczny Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej,
  • 1993 r. - w związku ze zmianą zadań i organizacji zmieniona zostaje nazwa na Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
  • 1 lipca 1997 r. - Ośrodek uzyskuje status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  • październik 1999 r. - Ośrodek przyjmuje obecną nazwę Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

 

 
Powrót