Usługi Drukuj

 

Ikona pdf Cennik opłat za świadczenia zdrowotne wykonywane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie Cena, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,67 MB ]  

Ikona pdf Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 210,91 kB ]  

Ikona pdfZarządzenie Nr 4 z 2023r. w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 222.82 kB ]

Świadczenia realizowane przez WOMP CP-L w Lublinie dotyczą:

 • diagnostyki chorób zawodowych,
 • okresowych badań lekarskich po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji,
 • badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych na podstawie umów z pracodawcami,
 • badań w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy,
 • badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • usług specjalistów: (chirurg, dermatolog, neurolog, okulista, otolaryngolog, ginekolog, ortopeda, reumatolog, rehabilitant, endokrynolog, kardiolog,medycyny sportowej, medycyny podróży),
 • realizacji programów promocji zdrowia,
 • badań psychologicznych (kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
  • kandydatów i kierowców do sportów rajdowych,
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne,
  • kierowców skierowanych przez lekarza,
  • kierowców skierowanych przez policję (sprawców wypadków drogowych, osób, które przekroczyły limit punktów karnych, osób, które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających),
  • instruktorów nauki i techniki jazdy,egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów,
  • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki),
  • operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym,
  • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego itp.),
  • inspektorów transportu drogowego,
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika lub kuratora sądowego lub do licencji syndyka,
  • osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni,
  • osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony oraz detektywów
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy)
 • lekarza rodzinnego,
 • rehabilitacji leczniczej (w formie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji oraz fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych),
 • badań sportowo-lekarskich (wstępne, okresowe i okolicznościowe) Ośrodek Medycyny Sportowej,
 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • diagnostyki obrazowej.
 
Powrót