Szkolenia dla lekarzy Drukuj


WOMP CP-L w Lublinie jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie:

  • medycyny pracy,
  • medycyny rodzinnej,
  • medycyny sportowej.
Lekarze skierowani do odbywania specjalizacji w WOMP CP-L w Lublinie proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 81 533-00-34 w. 0210 lub osobisty (pok. 120, łącznik I p.) w celu ustalenia formalności niezbędnych do realizacji specjalizacji.

 

W Ośrodku realizowane są też na mocy podpisanych porozumień:

  • staże cząstkowe w Poradni Chorób Zawodowych w ramach specjalizacji innej niż medycyna pracy,
  • staże cząstkowe z zakresu medycyny rodzinnej, realizowane w ramach stażu podyplomowego,
  • wakacyjne praktyki z zakresu medycyny rodzinnej dla studentów kierunków lekarskich.

Kontakt w sprawie umowy z placówką pod numerem telefonu 81 533-00-34, w. 0210 lub osobisty (pok. 120, łącznik I p.) oraz w sprawie umówienia terminu odbywania stażu: 81 533-00-34, 0204 (pok. 205, budynek główny II p.).

 

Powrót