Druki Drukuj

Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług oraz skrócić czas załatwiania formalności, zamieszczamy na naszej stronie druki do pobrania . Znajdziecie tam Państwo druki dotyczące: chorób zawodowych, szkoleń, medycyny sportowej oraz psychologii pracy.

 

Druki do pobrania Drukuj

 Ikona pdf1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [58.87 KB]

Ikona pdf2. Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przez lekarzy/pielęgniarki/psychologów praktykujących indywidualnie., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [472.90 KB]

Ikona pdf3. Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności lekarzy/pielęgniarek/psychologów wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w podstawowej jednostce medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [195.47 KB]

Ikona pdf4. Wywiad profilaktyczny Badanie podmiotowe Poradni Medycyny Sportowej - Ankieta do pobrania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [42.74 KB]

Ikona pdf5. Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [14.39 KB]

Ikona pdf6. Druk skierowania na badanie psychologiczne dla innych zawodów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [18.41 KB]

Ikona pdf7. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej I, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [404.65 KB]

Ikona pdf8. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej II, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [30.57 KB]

Ikona pdf9. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [20.65 KB]

Ikona pdf10. Karta oceny narażenia zawodowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [36.95 KB]

Ikona pdf11. Kwestionariusz zgłoszeniowy dla pielęgniarek na kurs kwalifikacyjny/specjalizację, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [215.23 KB]

Ikona pdf13. Zestaw dokumentów niezbędnych do badania ucznia 2022r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [900.49 KB]

Ikona pdf14. Skierowanie na badanie profilaktyczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [480.91 KB]

Ikona pdf15. Wniosek na badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.52 KB]

Ikona pdf16. Upoważnienie do dostępu do informacji medycznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [221.16 KB]

Ikona pdf17. Skierowanie na konsultacje, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.65 KB] 

Ikona pdf18. Wniosek na staż do specjalizacji., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.79 KB]

Ikona pdf19. Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [346.94 KB]

Ikona pdf20. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [577.83 KB]

Ikona pdf 21. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18 roku życia. Zgoda na udzielanie świadczenia zdrowotnego w obecności opiekuna faktycznego oraz na udzielenie opiekunowi faktycznemu informacji. Zgoda na samo.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 140,57 kB ]

Ikona pdf 22. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego - badania uczniów, kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 117,10 kB ]

 

 

 

Powrót