Pracownia Diagnostyki Obrazowej Drukuj

 • przy ul. Nałęczowskiej 27 -Filia Nr 1 WOMP CP-L w Lublinie , kontakt telefoniczny: 081 533-00-34, wew.116

Pracownie Diagnostyki Obrazowej w WOMPCP-L w Lublinie wyposażone są w:

 • Aparat RTG Digital Diagnost Philips
 • Aparat RTG Cosmos BS firmy Philips
 • Aparat RTG BuckyDiagnost FS firmy Philips
 • System Pośredniej Radiografii Cyfrowej (FCR) firmy FUJI
 • Aparat mammograficzny cyfrowy Firmy Hologic Inc - Model Selenia Dimensions
 • Aparat USG LOGIQ S6
System Radiografii Cyfrowej oraz System Pośredniej Radiografii Cyfrowej (FCR) firmy FUJI składa się z płyt fosforowych różnych rozmiarów, czytnika płyt obrazowych, konsoli technika służącej do wstępnej obróbki obrazu RTG. Obraz jest przekazywany do medycznych stacji lekarskich, gdzie lekarz odtwarza go na monitorach medycznych o wysokiej rodzielczości . Wynik może być drukowany w technololgii suchej na kamerze laserowej lub wydawany na płycie CD. Systemowi FCR towarzyszy system informatyczny RIS i PACS , które służą do opisywania badań oraz ich archiwizacji. Dzięki zastosowaniu sprzętu najnowszej generacji spełniającego wymagania ochrony radiologicznej minimalizujemy dawkę promieniowania , wykonujemy zdjęcia bardzo dobrej jakości.

Przed każdym badaniem należy najpierw zgłosić się do Rejestracji RTG, aby dokonać wpisu do systemu komputerowego.
Na badania USG i mammografię trzeba się wcześniej zapisać – można telefonicznie (tel. 81 533 00 34 wew. 116).

Wszystkie badania wykonywane w pracowni Diagnostyki Obrazowej  mogą być dla Pacjenta bezpłatne.
Uzależnione jest to od tego skąd ma skierowanie:
czy dana przychodnia podpisała stosowną umowę .

Pacjent nie płaci za badania RTG i USG w następujących sytuacjach:

 1. gdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia należy do naszej Praktyki Lekarza Rodzinnego i ma skierowanie   od naszego lekarza;
 2. gdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korzysta z porady naszych specjalistów (np. chirurga, laryngologa, neurologa) i otrzymuje skierowanie do pracowni RTG lub USG;
 3. gdy ma skierowanie z przychodni, gabinetu lub zakładu pracy, który podpisał z nami umowę na badania diagnostyczne;
 4. gdy ma odpowiednie skierowanie z Zakładu pracy lub jest na liście osób uprawnionych przez Zakład pracy,
 5. gdy jest pracownikiem Zakładu pracy, który podpisał z nami umowę na leczenie zgodnie z treścią umowy,
 6. gdy na dane badanie został podpisany kontrakt z Urzędem Miejskim, Marszałkowskim Ministerstwem Zdrowia i nie jest wyczerpana liczba badań oraz pacjent spełnia warunki wymienione w kontrakcie .

W pozostałych przypadkach pacjent za każde badanie musi wprawdzie sam płacić, ale ceny nie są wysokie a jakość zdjęć i badań jest bardzo dobra.Wynik badania RTG może być wydany na płycie CD lub wydrukowany na kamerze laserowej.

Zapewniamy również:

 • rejestację online,
 • bezplatne miejsca parkingowe dla pacjentów,
 • miłą i fachową pomoc medyczną,
 • dwie windy oraz pochylnię dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 
Powrót