Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin,ul. Nałęczowska 27

NIP: 712-25-20-810
REGON: 431190120
KRS - 0000012209

e-mail: info@womp.lublin.pl
tel: 81 533-00-34
Wybierz tonowo z menu głosowego właściwy dla Ciebie numer:
  1. Nałęczowska: Rejestracja POZ, Specjaliści
  2. Nałęczowska: Rejestracja Medycyna Pracy
  3. Nałęczowska: Rejestracja RTG, USG, Mammografia
  4. Nowy Świat: Rejestracja POZ, Specjaliści, Medycyna Sportowa
  5. Nowy Świat: Rejestracja Rehabilitacja, Fizjoterapia
  6. Nałęczowska: Badanie kierowców ze skierowaniami ze Starostwa lub od Prezydenta Miasta, Poradnia Chorób Zawodowych.
Aby połączyć się z numerem wewnętrznym, wybierz 0 lub poczekaj na zgłoszenie operatora.
Aby odsłuchać ponownie menu, wybierz 9.

Sekretariat Dyrektora tel: 81 533-00-34

Z-ca Dyrektora d/s Medycznych tel: 81 533-00-34, wew. 208

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych, Gł.Księgowa tel: 81 533-00-34, wew. 304 lub 81 533-00-34

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1900.

Rejestracja telefoniczna WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1 ul.  Nałęczowska 27 i Filia Nr 2 ul. Nowy Świat 38:

81 533-00-34

UWAGA! Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza rodzinnego od godz. 8.00-17.00

Zapotrzebowanie na leki stałe pacjentów przychodni (e-recepty) można zgłaszać drogą mailową na e-mail:

Filia nr 1 ul. Nałęczowska 27

e-mail: recepty@womp.lublin.pl

 

Numer kontaktowy ws. szkoleń, specjalizacji: 81 533-00-34, wew. 0210

 

Filia nr ul. Nowy Świat 38

e-mail: receptyfilia2@womp.lublin.pl

 

 

Spis Numerów telefonów
Siedziba główna   ul. Nałęczowska 27
Centrala   81 533-00-34
Sekretariat Dyrektora WOMP CP-L   81 533-00-34
81 533-00-34, wew.307
Z-ca Dyrektora d/s Medycznych  

81 533-00-34, wew. 208

81 533-00-34, wew. 204

Sekretariat Z-cy Dyrektora d/s Medycznych  
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych Główna Księgowa   81 533-00-34, wew. 304 81 533-00-34
Starszy Asystent – Rzecznik Prasowy   81 533-00-34, wew. 310
Pełnomocnik Dyrektora   81 533-00-34, wew. 309
ds. Systemu Zarządzania Jakością  
Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych  
Kierownik Filii Nr 1   81 533-00-34, wew. 204
Pielęgniarka Przełożona   81 533-00-34, wew. 106
Kierownik WOMP   81 533-00-34, wew. 207
Kierownik Poradni Chorób Zawodowych   81 533-00-34, wew. 123
Sekretariat Poradni Chorób Zawodowych   81 533-00-34, wew. 100
Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej   81 533-00-34, wew. 318
Kierownik Pracowni RTG   81 533-00-34, wew. 115
Rejestracja RTG   81 533-00-34, wew. 116
Pracownia Psychologii Pracy   81 533-00-34, wew.168
Rejestracja Główna – profilaktyka   81 533-00-34,
Rejestracja Lekarza Rodzinnego - rejestracja telefoniczna od godz.8.00-17.00   81 533-00-34,
 
Rejestracja RTG   81 533-00-34, wew.116
     
Filia Nr 1   ul. Nałęczowska 27
Kierownik Filii Nr 1   81 533-00-34, wew. 204
 
Filia Nr 2   ul. Nowy Świat 38
Kierownik Filii Nr 2   81 533-00-34, wew. 559
     
Rejestracja Ośrodek Rehabilitacji Lecz.   81 533-00-34
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, Kriokomora    
WOMP CP-L   Oddział w Chełmie
Sekretariat   82 564-20-20

 

Godziny otwarcia poszczególnych filii znajdują się na podstronach:

  1. Filia 1
  2. Filia 2
  3. WOMP CPL w Lublinie Odział w Chełmie