Aktualności Drukuj

Laureat V Edycji konkursu „ Zdrowy Samorząd”

Opubikowane: 15-03-2022

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego został laureatem V edycji konkursu „Zdrowy Samorząd” w kategorii Zdrowe Województwo za realizację „Programu profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014-2017).

 

Statuetkę w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego odebrała Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie Anna Rutczyńska-Rumińska jako bezpośredni realizator programu.

 

WOMP od lat bezpośrednio realizuje programy polityki zdrowotnej . W 2021 roku pomimo pandemii Ośrodek realizował program we wszystkich powiatach województwa lubelskiego, zwiększając tym samym dostępność do świadczeń z zakresu profilaktyki raka skóry dla mieszkańców całej Lubelszczyzny. Podczas realizacji spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa i oczekiwaniem na dalsze projekty.

 

Odebranie statuetki

Powrót