Ogłoszenia Drukuj

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym wykonywania USG...

Opubikowane: 30-12-2022
Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 (Rz.P. I. 3311 /11/2022) ogłasza konkurs ofert na...

Opubikowane: 22-12-2022
Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1 i...

Opubikowane: 14-12-2022
Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1 i...

Opubikowane: 14-12-2022
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu

konkursu na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym...

Opubikowane: 31-10-2022
Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym wykonywania USG...

Opubikowane: 26-10-2022
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu

ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju: Poradnia Rehabilitacji...

Opubikowane: 18-10-2022
Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju: Poradnia Rehabilitacji Filia Nr...

Opubikowane: 11-10-2022
Ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenia o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju :...

Opubikowane: 20-09-2022