Aktualności Drukuj

Konferencja prasowa dotycząca podsumowania realizacji Programu Profilaktyki Raka Skóry

Opublikowane: 09-10-2023

-W dniu 5.10.23 w  Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  CP-L w Lublinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca podsumowania realizacji Programu Profilaktyki Raka Skóry  oraz realizacji projektu „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. Gośćmi konferencji byli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi, Anna Baluch Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Małgorzata Skrok Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

Dyrektor WOMP CP-L w Lublinie podsumowała realizację programu raka skóry, który jest kontynuowany od 2014 roku i finansowany ze środków samorządu Województwa lubelskiego. W bieżącym roku przebadano 2400 osób ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego aż 147 osób (tj. 6,2% przebadanej populacji) zostało odesłanych do dalszej diagnostyki   z podejrzeniem nowotworów lub zmian atypowych. Szybkie podjęcie leczenia w rozpoznanych przypadkach przyczyni się do uratowania zdrowia, a czasem i życia. Wyniki wskazują na ogromną rolę profilaktyki i wczesnej diagnostyki dlatego tak ważne miejsce w opinii Dyrektora zajmuje rozbudowa infrastruktury i doposażenie celem rozszerzenia i wczesnej diagnostyki schorzeń, podniesienie jakości usług oraz zapewnienie komfortu dla pacjentów korzystających z Ośrodka. 

Konferencja była również okazją do podsumowania prac związanych z rozbudową Ośrodka, która jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) ze środków REACT-EU. Wartość projektu wynosi ponad 36,7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi niemal 25,9 mln zł.

 

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót