Aktualności Drukuj

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii

Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 19-06-2024

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1 Kod zamówienia: 85143000-3 - świadczenia ambulatoryjne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2024 Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie z dnia 26 lutego 2024
r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu pracy Komisji do przeprowadzania konkursów
ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w WOMP CP-L
w Lublinie, stwierdza się co następuje:


Udzielający Zamówienia w dniu 12.06.2024 roku na stronie internetowej Ośrodka
www.womp.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Nałęczowskiej 27 w Lublinie
zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie:

 • w zakresie ginekologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1


Na ogłoszenie o konkursie wpłynęły cztery oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano cztery poniższe oferty:

 1. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
  Jacek Banaś
  ul. Gdańska 50
  20-732 Lublin
 2.  Jan Bieliński
  Krasińskiego 31
  23-204 Kraśnik
 3. Emilia Jakimcio-Turowska
  Zielona 5
  21-035 Niemce
 4. Paweł Milart
  ul. Skubiszewskiego 48
  20-785 Lublin


Lublin, 19 czerwca 2024 r

Autor: Ewa Urban
Powrót