Aktualności Drukuj

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dermatologii i wenerologii

Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 20-06-2024

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dermatologii i wenerologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1 Kod zamówienia: 85143000-3 - świadczenia ambulatoryjne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2024 Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu pracy Komisji do przeprowadzania konkursów ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w WOMP CP-L w Lublinie, stwierdza się co następuje:


Udzielający Zamówienia w dniu 13.06.2024 roku na stronie internetowej Ośrodka www.womp.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Nałęczowskiej 27 w Lublinie zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie:

 • w zakresie dermatologii i wenerologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1


Na ogłoszenie o konkursie wpłynęły dwie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano
dwie poniższe oferty:

 1. Anna Szponar-Bojda
  ul. Wojciecha Żywnego 1a/7
  20-854 Lublin
 2.  Jakub Chodorowski
  ul. Kasztelańska 42b
  20-810 Lublin


Lublin, 20 czerwca 2024 r.

Autor: Ewa Urban
Powrót