Aktualności Drukuj

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym wykonywania USG stawów na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1

Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 27-06-2024

Kod zamówienia: 85143000-3 - świadczenia ambulatoryjne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2024 Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu pracy Komisji do przeprowadzania konkursów ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w WOMP CP-L w Lublinie, stwierdza się co następuje:


Udzielający Zamówienia w dniu 14.06.2024 roku na stronie internetowej Ośrodka www.womp.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Nałęczowskiej 27 w Lublinie zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie:

 • w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym wykonywania USG stawów na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1


Na ogłoszenie o konkursie wpłynęło trzynaście ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
wybrano trzynaście poniższych ofert:

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska
  Mateusz Szubstarski
  20-050 Lipniak 13 e
 2. Michał Niewczas
  21-025 Wola Niemiecka 176E
 3. Radosław Gut
  ul. Józefa Śliwińskiego 6/107
  20-861 Lublin
 4. Paweł Radziejewicz
  ul. Jutrzenki 16/61
  20-538 Lublin
 5. Piotr Gorlach
  ul. Bukszpanowa 8/78
  20-810 Lublin
 6. Robert Zyśko
  Zdziłowice Trzecie 85
  23-302 Zdziłowice
 7. Norbert Nizio
  Mętów 150A
  20-388 Lublin
 8. Michał Ostrowski
  ul. Wyżynna 10/75
  20-560 Lublin
 9. Łukasz Głodek
  ul. Augusta Fieldorfa 6/20
  20-097 Lublin
 10. Paweł Jasiejko
  ul. Spadochroniarzy 11A/73
  20-043 Lublin
 11. Michał Kłapeć
  21-002 Snopków Widokowa 14
 12. Piotr Dziwisz
  ul. Krężnicka 149
  20-518 Lublin
 13.  Albert Chemperek
  ul. Konrada Bielskiego 9
  20-153 Lublin

 

Lublin, 27 czerwca 2024 r.

Autor: Ewa Urban
Powrót