Aktualności Drukuj

Ogłoszenie o konkursie ofert

Napis KONKURS  i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 09-10-2023

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 (Rz.P. I. 3311 /9/2023) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w tym fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie, w szczególności w domu pacjenta wraz ze sporządzaniem dokumentacji medycznej i statystycznej w formie elektronicznej zgodnie z wymogami NFZ.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
(Rz.P. I. 3311 /9/2023)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w tym fizjoterapii dla
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na rzecz pacjentów WOMP CP-L w
Lublinie, w szczególności w domu pacjenta wraz ze sporządzaniem dokumentacji
medycznej i statystycznej w formie elektronicznej zgodnie z wymogami NFZ.

Kod zamówienia: 85121000 – usługi medyczne

Autor: Ewa Urban
Powrót