Aktualności Drukuj

Zawiadomienia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

Opublikowane: 16-10-2023

Zawiadomienie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w tym fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie, w szczególności w domu pacjenta wraz ze sporządzaniem dokumentacji medycznej i statystycznej w formie elektronicznej zgodnie z wymogami NFZ.

 Kod zamówienia: 85121000 – usługi medyczne

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2012r. Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania konkursów ofert w spawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w WOMP CP-L w Lublinie stwierdza się co następuje.

Udzielający Zamówienia w dniu 05.10.2023r. na stronie internetowej Ośrodka www.womp.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Nałęczowskiej 27 zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej w tym fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na rzecz pacjentów WOMP CP-L  w Lublinie, w szczególności w domu pacjenta wraz ze sporządzaniem dokumentacji medycznej i statystycznej w formie elektronicznej zgodnie z wymogami NFZ.

 

Z powyższego zakresu  wpłynęła jedna oferta. :

FIZJO-RYM ŁUKASZ RYMARZ

ul. Tomasza Strzębosza 9A/89

20-153 Lublin

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano wyżej wskazaną ofertę.

                                                                                

Lublin, 16.10.2023r.

Autor: Ewa Urban
Powrót