Aktualności Drukuj

Zawiadomienia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 30-11-2023

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE OKULISTYCZNYCH KONSULTACJI PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ PACJENTOW WOMP CP-L W LUBLINIE Filia Nr 1* / Oddział w Chełmie*.

Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2012r. Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania konkursów ofert w spawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w WOMP CP-L w Lublinie stwierdza się co następuje. 

Udzielający Zamówienia w dniu 30.11.2023r. na stronie internetowej Ośrodka www.womp.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Nałęczowskiej 27 zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania okulistycznych konsultacji profilaktycznych na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1*/Oddział w Chełmie * .

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano oferty:

 1. Do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów Filia Nr 1 WOMP CP-L w Lublinie wybrano:
  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
   Maria Teresa Lewandowska-Furmanik
   20-078 Lublin, ul. 3 Maja 20
  2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Sagan
   ul. Ułanów 7/31
   20-554 Lublin
 2. Do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów Oddział w Chełmie wybrano:
  1. Salon Optyczny Gabinet Okulistyczny
   Marlena Flur-Lemieszek
   22-100 Chełm,ul Lwowska 24
  2. Indywidualna Praktyka Lekarska
   OKULISTA Bogusława Rejent
   22-100 Chełm, ul. Gdańska 13

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano wyżej wskazane oferty.
Natomiast Oferta:

 1. Prywatny Gabinet Okulistyczny
  Dariusz Wawrzoszek
  37-600 Lubaczów
  ul. Grota-Roweckiego 15

Została odrzucona z przyczyn formalnych.
Uzasadnienie.


Oferta zawierała wyższą cenę niż wskazana przez Udzielającego zamówienie jako maksymalna cena. W treści SWKO Udzielający zamówienia wskazał, że komisja odrzuci oferty przekraczające maksymalną wartość wskazaną przez Udzielającego zamówienia. Tym samym, powyżej wskazana oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymaganych warunków określonych w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Lublin, 11.12. 2023r.

Autor: Ewa Urban
Powrót