Aktualności Drukuj

Zawiadomienie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 28-12-2023

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz zadeklarowanych pacjentów do lekarzy WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1. Kod zamówienia: 8512100 – usługi medyczne

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz zadeklarowanych pacjentów do lekarzy WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1.
Kod zamówienia: 8512100 – usługi medyczne

Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2012r. Dyrektora WOMP CP-L w Lublinie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania konkursów ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne w WOMP CP-L w Lublinie stwierdza się co następuje.

Udzielający Zamówienia w dniu 18.12.2023r. na stronie internetowej Ośrodka www.womp.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ul. Nałęczowskiej 27 zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz zadeklarowanych pacjentów do lekarzy WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1.


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano następujące oferty:

 1. Danuta Tokarzewska - specjalista medycyny rodzinnej - ul. Kobaltowa 2,
  21-002 Marysin
 2. Iwona Machul - specjalista medycyny rodzinnej – ul. Czeremchowa 12/34,
  20-807 Lublin,
 3. Elżbieta Monika Kaźmierczuk-Skubis – specjalista pediatra- ul. Kruszynowa 11,
  20-140 Lublin


odrzucono następujące oferty:

 1. Katarzyna Karska - lekarz – ul. Kompozytorów Polskich 3/37, 20-848 Lublin,
 2. Klara Gonet – lekarz – ul. Dunikowskiego 5/36 , 20-425 Lublin ,
  oferty nie spełniały warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert


Lublin, 28.12. 2023r 

Autor: Ewa Urban
Powrót