Aktualności Drukuj

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Napis Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 28-02-2024

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii na
rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1

Kod zamówienia: 85143000-3 - świadczenia ambulatoryjne w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Autor: Ewa Urban
Powrót