Aktualności Drukuj

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1

Napis KONKURS  i zdjęcie dokumentów
Opublikowane: 04-06-2024

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie 20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27 OPIPZ.V.520.3.2024 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1. Kod zamówienia: 85143000-3- usługi ambulatoryjne

Autor: Ewa Urban
Powrót